NUMERUS

Program H2H-pl

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację)
Dokumentacja programu - plik pdf, 103 kb
Zakup programów

Program służy do zastosowań geodezyjnych w zakresie przeliczeń wysokości. Umożliwia wzajemne przeliczanie wysokości na obszarze całego kraju pomiędzy następującymi układami:

Układ PL-KRON86-NH jest nowszą generacją układu Kronsztadt '86, uwzględnia dodatkowe obserwacje pochodzące z najnowszej tzw. IV kampanii niwelacyjnej. W szeregu zastosowaniach różnice rzędnych pomiędzy układami Kronsztadt'86 i PL-KRON86-NH są praktycznie nieistotne.

W związku z tym, że w każdym przypadku różnica wysokości pomiędzy płaszczyznami układów pierwotnego i wtórnego jest zmienna na obszarze kraju, program w trakcie konwersji bierze pod uwagę również współrzędne przeliczanych punktów. Akceptowane są współrzędne w trzech najpopularniejszych układach współrzędnych płaskich ("2000", "1992" i "1965") lub współrzędne elipsoidalne B,L w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych.

Do przeliczeń program wykorzystuje modele numeryczne GUGiK:
- w relacji z i do układu PL-EVRF2007-NH model quasi-geoidy pn. PL-geoid2021,
- w relacji z i do układu PL-KRON86-NH model quasi-geoidy pn. PL-geoid2011,
- do przeliczeń pomiędzy układami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH model różnic pomiędzy tymi układami.

Czasami przydatna może być możliwość przeliczeń wysokości z i do układu Kronsztadt '60, że nie jest to już układ obowiązujący. Po pierwsze szereg ośrodków nadal prowadzi mapę numeryczną w układzie Kronsztadt '60, co stanowi pewien problem przy stosowaniu techniki GNSS, ponieważ urzędowy model odstępów geoidy od elipsoidy jest odniesiony do formalnie obowiązujących układów.
Po drugie w ośrodkach często dostępne są potrzebne dane wysokościowe, ale wyrażone w "starym" układzie, co stwarza konieczność stosownego przeliczenia danych.
Równie często w ośrodkach można spotkać się z sytuacją pomylenia rzędnych pomiędzy dwoma Kronsztadtami albo sytuacją, gdy nie wiadomo, albo nie ma pewności z jakim układem mamy do czynienia, a co można ustalić dopiero po wykonaniu szeregu własnych porównań i analiz.

H2H-pl

W wariantach przeliczeń z i do układu Kronsztadt '60 w programie stosowany jest autorski, empiryczny model numeryczny zdefiniowany na podstawie rzędnych punktów podstawowej osnowy wysokościowej I klasy. Został on utworzony z użyciem metody najmniejszych kwadratów i tzw. funkcji sklejanych według kryterium najmniejszej sumy odchyłek na punktach dostosowania. Metodologicznie jest to rozwiązane bardzo podobne do rozwiązania stosowanego w przypadku wcześniej wspomnianych numerycznych modeli urzędowych z tym, że rozpatrywane są tu oczywiście relacje pomiędzy innymi rodzajami wysokości.
Tak zdefiniowany model ujmuje globalne zależności między układami. W sytuacji, gdy trzeba uwzględnić jak najdokładniej wszelkie lokalne anomalie układu Kronsztadt'60 program może znaleźć zastosowanie jako pomocnicze, fakultatywne narzędzie kontrolne w procesie analiz i przeliczeń realizowanych według własnej technologii użytkownika w oparciu o katalogowe rzędne reperów pozyskane z miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Warto jednak brać pod uwagę, że próba zbyt skrupulatnego absorbowania wszelkich anomalii może przynieść odwrotny skutek. Stanie się tak, jeśli przyczyną obserwowanych anomalii są różnego rodzaju błędy spotykane niekiedy w danych katalogowych osnów wysokościowych.
Program może mieć istotną zaletę praktyczną, ponieważ w wielu zastosowaniach pozwala na natychmiastowe uzyskanie pożądanego wyniku przeliczeń na dowolnym obszarze. Wykorzystanie innego procesu technologicznego może być związane z dość uciążliwym procesem szukania, weryfikacji i analiz w zakresie pozyskania wiarygodnych danych dotyczących punktów (reperów) łącznych, koniecznych do zastosowania odpowiedniej transformacji wysokościowej.

Poniżej, w ramach przykładu, podano wyniki uzyskane przy pomocy programu dla kilkunastu punktów w różnych rejonach kraju o znanych rzędnych katalogowych w obu układach Kronsztadt:

Nr B L H'86
kat.
H'60
kat.
H'60
z H2H-pl
Różnica
[6]-[5]
Rodzaj punktu
12345678
1531080350-33-45.2920-05-22.03296.160296.2032298.2030.000Reper II kl.
1341075851-21-30.0321-07-02.80188.6374188.6850188.6860.001Reper II kl.
2631055452-29-21.1320-49-09.1499.085999.165799.1670.001Reper II kl.
244201953-11-02.3122-08-25.88156.770156.85156.8500.000Polref 4807
165302050-02-20.6921-43-13.65307.439307.48307.4830.003Polref 1709
132402451-09-07.2119-42-13.11236.440236.48236.4820.002Polref 2507
355402352-55-24.7918-57-05.7393.609 93.68 93.673-0.007Polref 3401
452402251-05-32.6616-38-18.01169.711169.76169.757-0.003Polref 2206
443102351-37-41.6017-05-59.82108.851108.90108.899-0.001Polref 2304
484202150-11-30.5918-08-42.92256.734256.76256.7630.003 Polref 1407
521202350-32-56.8019-09-32.15341.081341.12341.116-0.004Polref 1506Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl