NUMERUS

Wiesław Kozakiewicz

Geodeta uprawniony zakres 3 - geodezyjne pomiary podstawowe
Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Referencje z niektórych prac i funkcji pełnionych w ostatnim okresie

Kwalifikacje

1979Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii - magister inżynier

Działalność zawodowa

2004 >Firma geodezyjno-informatyczna NUMERUS - działalność gospodarcza w zakresie geodezji.
Wykorzystanie techniki satelitarnej GPS w zastosowaniach geodezyjnych.
Wyrównania i inne numeryczne opracowania poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych.
Nadzory techniczne i inspektorskie głównie w zakresie szczegółowych osnów geodezyjnych w ramach zadań realizowanych przez służby geodezyjne oraz analizy i ekspertyzy dotyczące opracowań geodezyjnych.
Opracowania warunków technicznych do zakładania i modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych.
Nadzory i konsultacje merytoryczne oraz kierowanie pracami w zakresie szczegółowych osnów geodezyjnych na zasadzie podwykonawstwa.
Tworzenie specjalistycznych aplikacji informatycznych.
1992 - 2003Firma geodezyjno-informatyczna VIELETO Sp. z o.o., Warszawa
Współwłaściciel firmy, nadzór merytoryczny oraz udział w realizowanych zadaniach produkcyjnych.
Projekty i zakładanie osnów geodezyjnych z użyciem satelitarnej techniki GPS oraz metod klasycznych.
Numeryczne opracowania sieci geodezyjnych w tym kompleksowe wyrównanie osnowy podstawowej I klasy oraz osnowy szczegółowej II klasy w układzie współrzędnych "1992" na obszarze całego kraju w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
1990 -1992Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Opracowanie i wdrożenie technologii do realizacji pomiarów satelitarnych GPS oraz ich numerycznego opracowania w zastosowaniach geodezyjnych.
1989 -1990 Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART - Kuwejt.
Główny specjalista ds. informatyki i numerycznego opracowania sieci na kontrakcie dotyczącym założenia poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze Kuwejtu.
1983 -1984Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POLSERVICE - Irak.
Konsultant ds. informatyki i obliczeń geodezyjnych w General Establishment of Surveys w ramach kontraktu na rozwój i utrzymanie Geodesy Computer Center w Bagdadzie.
1979 -1988Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Prace badawcze oraz produkcyjne w zakresie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych oraz centralnych i regionalnych banków i baz danych geodezyjnych.
Projektant systemów i specjalistycznych technologii informatycznych oraz prace wdrożeniowe w zakresie modernizacji stosowanych aspektów problematyki geodezyjno kartograficznej.
Kierownik pracowni w Zakładzie Automatyzacji Obliczeń Geodezyjnych w zespole prof. J.Gaździckiego.

Dane kontaktowe
Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl