NUMERUS

Przed instalacją programu proszę zapoznać się z uwagami zamieszczonymi za tabelką. .

ProgramPliki do pobrania
TOPO2000
v.1.11
Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza mapy topograficznej w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.

Plik instalacyjny wer. 1.10 - plik dla platform .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 500 kb

Plik instalacyjny wer. 1.11 - plik dla platform .Net Framework 4 i wyższych, 1.1 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 880 kb

Uwaga: program w wersji 1.11 tylko dla platform .Net Framework ≥ 4
Orto2000
v.1.10
Pobranie z Geoportalu ortofotomapy o wymiarach 8x5 km odpowiadającego arkuszowi mapy w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10000.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 500 kb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 586 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 260 kb
UltraNET
v.1.16
Wyrównanie sieci geodezyjnych: wektorowych GNSS, poziomych, zintegrowanych lub niwelacyjnych dla osnów szczegółowych, pomiarowych i realizacyjnych.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 0.7 Mb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 0.8 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 360 kb

(instalator programu umieszcza w folderze programu również przykłady danych wejściwych dla różnych rodzajów sieci, co umożliwia użytkownikowi testy praktyczne)
LandBox
v.2.04
Dane on-line z Geoportalu, między innymi warstwa katastralna i ortofotomapa dla zadaneg rejonu.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 2.7 Mb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 2.9 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 545 kb
GeoKonwerter
v.1.23
Przeliczenia, transformacje współrzędnych i wysokości oraz podgląd lokalizacji punktów w serwisie Google Earth.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 1.9 Mb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 1.5 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 940 kb

Uwaga: program w wersji 1.23 tylko dla platform .Net Framework ≥ 4
NiSAT
v.1.02
Kompleksowe opracowanie numeryczne w zakresie niwelacji satelitarnej. Umożliwia między innymi konwersję wektorów GPS na przewyższenia normalne oraz wyrównanie sieci niwelacyjnych złożonych z przewyższeń satelitarnych i/lub geometrycznych.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 0.9 Mb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 1.0 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 446 kb
H2H-pl
v.1.36
Przeliczanie wysokości pomiędzy układami Kronsztadt '86, Kronsztadt '60, PL-EVRF2007-NH oraz wysokości elipsoidalnych na wysokości normalne.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 744 kb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 830 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 103 kb
ETRF2000
v.1.01
Program do zastosowań geodezyjnych, zwłaszcza użytkowników sieci ASG-EUPOS, w zakresie wzajemnych przeliczeń współrzędnych pomiędzy ukladami odniesienia
PL-ETRF2000 i PL-ETRF89

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 770 kb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 854 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 100 kb
AutoKalibrator
v.1.10
Kalibracja dowolnej mapy topograficznej na podstawie jej godła oraz pakiet funkcji dodatkowych pomocnych w korzystaniu z map analogowych.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 669 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 508 kb


Programy wymagają aby na komputerze PC była zainstalowana platforma Microsoft .Net Framework.
W zależności od systemu Windows i jego konfiguracji na komputerze zazwyczaj jest zainstalowany jakiś wariant takiej platformy (a często nawet kilka jej wersji) ze względu na wymagania innych aplikacji. Microsoft udostępnia dwie "rodziny" platformy .Net Framework, które istotnie różnią się funkcjonalnościami z punktu widzenia aplikacji użytkowych:

W związku z powyższym pliki instalacyjne programów zamieszczono powyżej również w dwóch wersjach. Użytkownik powinien skorzystać z właściwej wersji w zależności od konfiguracji swojego komputara.

Dla komputerów z systemem Windows 8 lub Windows 10 prawdopodobnie właściwa będzie wersja instalatora przeznaczona dla .Net Framework 4. Jednakże na takim komputerze będzie działała również wersja przeznaczona dla niższych wersji .Net Framework pod warunkiem, że na tym komputarze zainstalowana i aktywna będzie platforma .Net Framework 2, 3 lub 3.5.

W przypadku systemów Windows 8 i 10 razem z .Net Framework wersja 4 zazwyczaj preinstalowana jest również .Net Framework w wersji 3.5, ale nie zawsze jest ona też aktywowana. Jeżeli chcemy korzystać z programu opartego na niższej platformie .Net potrzebne może być włączenie w systemie platformy .Net Framework 3.5. Można tego dokonać w Panelu sterowania - opcja Programy > Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows (o ile wcześniej nie było to zrobione).

Należy tu zaznaczyć kwadrat wyboru dotyczący .Net Framework 3.5 i wcisnąć przycisk OK.


Próba uruchomienia jakiegoś wyżej wybranego programu przy braku zainstalowanej wymaganej platformy .Net Framework będzie bezskuteczna - zwykle pojawia się komunikat o błędzie systemowym. Niżej pokazano przykłady takich komunikatów awaryjnych, które pochodzą z różnych wersji systemu WindowsW przypadku systemu Windows 7 należy unikać instalowania programu na dysku C: , ponieważ w wielu konfiguracjach jest on chroniony systemowo, więc mogą objawić się problemy z zapisem plików tworzonych przez program, zwłaszcza jeśli nie posiadamy pełnych praw administatora. Podczas instalacji setup programu umożliwia w sekcji "Katalog docelowy" wybór docelowej ścieżki lokalizacji programu, która domyślnie jest ustawiona na dysk C:. Wskazane jest wówczas wybranie innej lokalizacji (zwykle możliwe jest D:).

W przypadku systemu Windows 10 ekran programu może mieć inną kolorystykę, niż pokazują to zrzuty ekranu prezentowane na tej stronie. W szczególności dotyczy to paska tytułu programu, który zamiast koloru niebieskiego może mieć kolor biały.
Przyczyną są indywidualne ustawienia konfiguracyjne ekranu naszego komputera, które można zmienić i przywrócić estetykę interfejsu programu. W tym celu na ekranie komputera należy wykonać "prawy klik" i wybrać opcję Personalizuj. Następnie przejść na zakładkę Kolory, gdzie należy wybrać z palety preferowany kolor, a następnie zaznaczyć kwadrat Paski tytułu.
Podobnie może być również w przypadku niektórych instalacji systemu Windows 8. Niektóre problemy może rozwiązać "prawy klik" na ikonie programu oraz wybranie opcji Rozwiąż problemy ze zgodnością.


Plik instalacyjny programu (setup) umieszcza w katalogu programu również jego dokumentację (instrukcję obsługi) w formacie pdf, która jest dostępna z poziomu menu programu, pod warunkiem że komputer jest wyposażony w aplikację typu Adobe Reader. Jęśli nie chcemy instalować programu, a tylko zapoznać się z jego dokumentacją, to stosowny plik dokumentacji może być pobrany powyżej niezależnie.

Bezpośrednio po zainstalowaniu programu dostępne są wyłącznie funkcje przewidziane dla wersji demo lub istnieje czasowe ograniczenie działania. Program może uzyskać pełną funkcjonalność po jednorazowym wpisaniu klucza licencyjnego.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl