NUMERUS

Przed pobraniem pliku instalacyjnego proszę zapoznać się z uwagami ogólnymi zamieszczonymi za tabelką, w szczególności z treścią napisaną kolorem czerwonym.

ProgramSprzętPliki do pobrania
TOPO2000
v.1.10
PC Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza mapy topograficznej w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 500 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 260 kb
Orto2000
v.1.10
PC Pobranie z Geoportalu ortofotomapy o wymiarach 8x5 km odpowiadającego arkuszowi mapy w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10000.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 500 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 260 kb
UltraNET
v.1.14
PC Wyrównanie sieci geodezyjnych: wektorowych GNSS, poziomych, zintegrowanych lub niwelacyjnych dla osnów szczegółowych, pomiarowych i realizacyjnych.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację i dane demo), 0.7 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 360 kb
LandBox
v.2.04
PC Przeglądanie on-line danych z Geoportalu między innymi warstwy katastralnej i ortofotomapy.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 2.7 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 545 kb
GeoKonwerter
v.1.20
PC Przeliczenia, transformacje współrzędnych i wysokości oraz podgląd lokalizacji punktów w serwisie Google Earth.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 1.3 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 940 kb
NiSAT
v.1.01
PC Kompleksowe opracowanie numeryczne w zakresie niwelacji satelitarnej. Umożliwia między innymi konwersję wektorów GPS na przewyższenia normalne oraz wyrównanie sieci niwelacyjnych złożonych z przewyższeń satelitarnych i/lub geometrycznych.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację i dane demo), 0.9 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 446 kb
H2H-pl
v.1.36
PC Przeliczanie wysokości pomiędzy układami Kronsztadt '86, Kronsztadt '60, PL-EVRF2007-NH oraz wysokości elipsoidalnych na wysokości normalne.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 744 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 103 kb
XY2XY
v.1.01
PDA Przeliczanie w warunkach terenowych współrzędnych pomiędzy polskimi układami współrzędnych geodezyjnych. Zgodność generowanych wyników z profesjonalnymi programami przeznaczonymi dla PC.

Pliki instalacyjne dla .Net Compact Framework 1.0 - plik zip, 430 kb

Pliki instalacyjne dla .Net CF 1.0, poziomy ekran np. kontroler Trimble TSC2

Pliki instalacyjne dla .Net Compact Framework 2.0 - plik zip, 284 kb

Pliki instalacyjne dla .Net CF 2.0, poziomy ekran np. kontroler Trimble TSC2

Pliki instalacyjne dla .Net CF 2.0 i ekranu VGA 640x480 pikseli - plik zip, 290 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 306 kb
ETRF2000
v.1.01
PC Program do zastosowań geodezyjnych, zwłaszcza użytkowników sieci ASG-EUPOS, w zakresie wzajemnych przeliczeń współrzędnych pomiędzy ukladami odniesienia
PL-ETRF2000 i PL-ETRF89

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 770 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 100 kb
AutoKalibrator
v.1.10
PC Kalibracja dowolnej mapy topograficznej na podstawie jej godła oraz pakiet funkcji dodatkowych pomocnych w korzystaniu z map analogowych.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 669 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 508 kb
GRUNT
v.1.04
PDA
+
GPS

Pomiar pola powierzchni dowolnego obszaru, pomiar odległości między punktami, nawigacja do waypointów ...

Pliki instalacyjne dla .Net Compact Framework 1.0 - plik zip, 397 kb

Pliki instalacyjne dla .Net Compact Framework 2.0 - plik zip, 316 kb

Pliki instalacyjne dla .Net CF 2.0 i ekranu VGA 640x480 pikseli - plik zip, 322 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 474 kb


Wersja dla laptopa z systemem Windows - plik instalacyjny typu setup.exe, 701 kb
GruntView
v.1.04
PC Prezentacja na PC pomiarów wykonanych programem GRUNT oraz eksport granic do programów typu CAD, Google Earth, OziExplorer, MapSource.

Plik instalacyjny - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 449 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 271 kb
GPS4pl
v.2.04
PDA
+
GPS
Pomiar i nawigacja do punktów wyrażonych w dowolnym, polskim układzie współrzędnych płaskich XY, obliczenie odległości między pomierzonymi punktami itp.

Pliki instalacyjne dla .Net Compact Framework 1.0 - plik zip, 389 kb

Pliki instalacyjne dla .Net Compact Framework 2.0 - plik zip, 304 kb

Pliki instalacyjne dla .Net CF 2.0 i ekranu VGA 640x480 pikseli - plik zip, 310 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 464 kb


Wersja dla laptopa z systemem Windows - plik instalacyjny typu setup.exe, 681 kb


Uwaga odnośnie programów dla PC

Programy przeznaczone dla komputera PC wymagają aby na komputerze była zainstalowana platforma Microsoft .Net Framework 2.0. Wyższe wersje .Net nie są wymagane, ale nie przeszkadzają. Teoretycznie wersje .Net 3.0 i 3.5 powinny zawierać w sobie wersję 2.0 (ale w konkretnych konfiguracjach komputerów może być różnie). Natomiast wersje .Net 4.0 i 4.5 nie zawierają wszystkich funkcji wymaganej wersji 2.0, tak więc jeśli komputer nie posiada również wersji niższych, to prawdopodobnie konieczne będzie ich doinstalowanie..
Sprawdzenie jakie wersje Microsoft .Net Framework są zainstalowane na naszym komputerze można wykonać w Panelu Sterowania opcją Dodaj/Usuń programy - zainstalowane Frameworki będą na liście aplikacji Microsoftu. Ewentualnie można posłużyć się jakimś programem typu framework detector.

Na większości komputerów wymagana platforma Microsoft .Net jest już zainstalowana ze względu na wymagania wcześniej używanych aplikacji. W razie konieczności pakiet redystrybucyjny .Net Framework 2.0 (3.0, 3.5) można znaleźć w sieci i doinstalować na swoim PC. Można też skorzystać z poniższych linków zawierających pliki pochodzące bezpośrednio ze strony Microsoftu :

NetFx20SP2_x86.exe - pakiet instalacyjny Microsoft .Net Framework 2.0, wersja 32-bit

NetFx20SP2_x64.exe - pakiet instalacyjny Microsoft .Net Framework 2.0, wersja 64-bit

Próba uruchomienia programu przy braku zainstalowanej platformy .Net Framework 2 jest bezskuteczna - zwykle pojawia się komunikat o błędzie systemowym jak niżej

W przypadku systemu Windows 7 należy unikać instalowania programu na dysku C:\ , ponieważ w wielu konfiguracjach jest on chroniony systemowo, więc mogą objawić się problemy z zapisem plików tworzonych przez program, zwłaszcza jeśli nie posiadamy pełnych praw administatora. Podczas instalacji setup programu umożliwia w sekcji "Katalog docelowy" wybór docelowej ścieżki lokalizacji programu, która domyślnie jest ustawiona na dysk C:\. Wskazane jest wówczas wybranie innej lokalizacji (zwykle możliwe jest D:\).

Standardowo program jest instalowany na twardym dysku komputera ale istnieje możliwość aby zamiast tego zainstalować go na pendrive. Drugie rozwiązanie ma tę zaletę, że potem program może być uruchamiany na dowolnym komputerze, do którego pendrive zostanie podłączony. Natomiast poważną wadą jest ryzyko zagubienia, przypadkowego uszkodzenia albo rozformatowania pendrive'a. Aby używać program z pendrive'a należy o tym zdecydować już podczas instalacji programu. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego (typu setup.exe) istnieje możliwość zmiany docelowej ścieżki instalacji programu w polu "Katalog docelowy" - zamiast domyślnego dysku c:\ należy tam wpisać ścieżkę z użyciem takiego oznaczenia napędu, który odpowiada aktualnemu umiejscowieniu penrdive'a. Uruchomienie programu na innym komputerze będzie możliwe przy pomocy Eksploratora Windows lub należy tam "ręcznie" umieścić ikonę programu na pulpicie. Każdy nośnik (dysk, pendrive) posiada swój indywidualny numer ID, który służy do wygenerowania klucza licencyjnego.

Plik instalacyjny programu (setup) umieszcza w katalogu programu również jego dokumentację (instrukcję obsługi) w formacie pdf, która jest dostępna z poziomu menu programu, pod warunkiem że komputer jest wyposażony w aplikację typu Adobe Reader.
Jęśli nie chcemy instalować programu, a tylko zapoznać się z jego dokumentacją, to stosowny plik dokumentacji może być pobrany powyżej niezależnie.

Uwaga odnośnie programów dla Pocket PC (PDA)

Programy są przeznaczone dla urządzeń z systemem Windows Mobile (ewentualnie Win CE 5 po doinstalowaniu platformy Microsoft .Net Compact Framework). Natomiast programy nie są przewidziane dla urządzeń (telefonów) z systemem Symbian, Android lub Windows Phone 7.

Programy wymagają aby na urządzeniu była zainstalowana platforma Microsoft .Net Compact Framework 1.0 lub Microsoft .Net Compact Framework 2.0. Począwszy od systemu WM5 platforma Net Compact Framework jest preinstalowana z systemem operacyjnym - zwykle dla WM5 jest to Net CF 1.0, zaś dla WM6 Net CF 2.0 (ale nie jest to zasada sztywna), tak więc nie jest konieczna żadna dodatkowa instalacja. W razie konieczności Net Compact Framework można doinstalować w oparciu o darmowe pakiety instalacyjne dostępne na stronie Microsoftu. Istnieje również możliwość doinstalowania tej platformy na wersjach systemu poniżej WM5, na przykład dla systemu Win CE, gdzie zwykle Net CF nie jest preinstalowany z systemem.

Ważne jest, aby w celu instalacji programu pobrać właściwy plik instalacyjny odpowiadający posiadanej wersji Net Compact Framework i ewentualnie rodzajowi ekranu. Proszę zwrócić uwagę, że dla każdego programu zamieszczony jest odrębny plik przeznaczony dla Net CF 1 oraz odrębny dla Net CF 2. Pliki przeznaczone dla wersji 2.0 są właściwe również dla wyższych (nowszych) wersji Net CF występujących w niektórych urządzeniach. Podstawowe wersje programu są przeznaczone dla ekranu 320x240 pikseli, ale dodatkowo jest odrębny plik dla Net CF2 i ekranu VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli.

Sprawdzenie posiadanej wersji Net CF można wykonać poprzez kliknięcie pliku cgacutil w katalogu Windows (używając Eksploratora plików). Pierwsza cyfra, która widnieje w uzyskanym ciągu cyfr jest poszukiwanym numerem wersji, a więc na przykład ciąg [2.0.7045.0] oznacza wersję 2.0.

Stosownie do posiadanej wersji Net CF należy pobrać i rozpakować właściwy plik ZIP. Każdy plik ZIP zawiera dwa alternatywne pliki instalacyjne:

Użytkownik, w zależności od własnych preferencji, ma możliwość wyboru, który plik wykorzysta do wykonania instalacji. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku na pulpicie umieszczana jest ikona programu oraz możliwe jest ewentualne odinstalowanie programu opcją systemową Usuń programy.
Przy pierwszym "odpaleniu" programu, po standardowym komunikacie systemowym, należy zezwolić na jego uruchomienie oraz używanie załączonych bibliotek .dll.

Z poziomu administartora strony zauważalne jest, że wielu internautów "zasysa" wszystkie możliwe wersje plików instalacyjnych i prawdopodobnie próbuje instalacji na chybił-trafił, co nie jest właściwe przy konkretnym rodzaju i konfiguracji posiadanego urządzenia. Żle dobrana instalka z założenia spowoduje niewłaściwe funkcjonowanie zainstalowanego programu i niepotrzebną flustrację.

Więcej uwag o wymaganiach sprzętowych odnośnie Pocket PC można znaleźć w zakładce Jaki sprzęt PPC?. Podstawowe pliki instalacyjne programów przystosowane są do najbardziej popularnego ekranu QVGA o rozdzielczości 320x240 pikseli, jest też specjalna instalka dla ekranu typu VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli (oraz Net CF2).

W przypadku programów komercyjnych bezpośrednio po zainstalowaniu dostępne są wyłącznie funkcje przewidziane dla wersji demo lub istnieje czasowe ograniczenie działania. Program może uzyskać pełną funkcjonalność po jednorazowym wpisaniu klucza.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl