NUMERUS

Ważniejsze aktualizacje programów

03.09.2017   TOPO2000 v.1.10
Wprowdzono modyfikacje podnoszące odporność programu na problemy z łącznością z serwerem WMS w godzinał większego obciążenia Geoportalu. Obecnie dla każdego kafelka rastra mapy przewidziano dwie próby transmisji danych. Po negatywnym wyniku pobrania kafelka w pierwszej próbie program automatycznie podejmuje drugą próbę otwarcia kanału transmisji, co znacznie podnosi szansę na kompletne pobranie całej mapy z serwera WMS.

25.07.2017   UltraNet v.1.14
Skorygowano informacje w pliku Info2D.txt dotyczące obserwacji długości.

15.05.2017   LandBox v.2.04
Modyfikacje autorskie.

23.04.2017   TOPO2000 v.1.03
Dodano możliwość wygenerowania pliku typu *.points z danymi zapewniającymi kalibrację pobranej mapy w programie QGIS.
Zmieniono format rastra mapy na PNG, który zapewnia lepszą jakość rastra.

22.02.2017   H2H-pl v.1.36
Modyfikacje autorskie.

28.11.2016   GeoKonwerter v.1.20
Dodano funkcję przeliczeń 3D, czyli przeliczenia pomiędzy współrzędnymi geocentrycznymi X,Y,Z oraz współrzednymi typu 2D+1D. Po stronie współrzędnych 2D+1D mogą wystapić współrzędne X,Y lub B,L (φ, λ) wraz z wysokością elipsoidalną albo wysokością normalną w układzie Kronsztadt'86.

16.10.2016   TOPO2000 v.1.00
Na stronie dodano nowy program TOPO2000, który umożliwia zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza mapy topograficznej w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.

27.07.2016   NiSAT v.1.00
Na stronie dodano nowy program NiSAT do kompleksowego opracowania numerycznego w zakresie niwelacji satelitarnej. Program umożliwia między innymi konwersję wektorów GPS na przewyższenia normalne oraz wyrównanie sieci niwelacyjnych złożonych z przewyższeń satelitarnych i/lub geometrycznych.

22.03.2016   UltraNET v.1.13
Modyfikacje autorskie.

04.03.2016   UltraNET v.1.12
Modyfikacje wynikające z sugestii użytkowników. Rozbudowano moduł graficzny o dodatkowe funkcje. Dodano dodatkowe kontrole umożliwiające wykrywanie typowych błedów w danych wejściowych lub w obsłudze programu.

04.03.2016   H2H-pl v.1.33   ETRF2000 v.1.01
Usprawnienie numeryki programu.

04.03.2016   AutoKalibrator v.1.09   LandBox v.2.01
Usprawnienie numeryki programu.

21.08.2015   H2H-pl v.1.32
Dodano wykrywanie niewłaściwego separatora dziesietnego w danych wejściowych.

14.10.2014   LandBox v.2.00
Dostosowanie adresów serwera WMS stosownie do zmian wprowadzonych przez Geoportal 2. Obecnie program umożliwia przegladanie wybranego zakresu informacji z zasobów Geoportal 2, w szczególności dostępnej tu informacji katastralnej.

23.04.2014   ETRF2000l v.1.00
Na stronie dodano program ETRF2000 do zastosowań geodezyjnych, zwłaszcza użytkowników sieci ASG-EUPOS, w zakresie wzajemnych przeliczeń współrzędnych pomiędzy ukladami odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89.

22.04.2014   GeoKonwerter v.1.18
W programie wymieniono numeryczny model geoidy na obowiazujący model PL-geoid-2011 opublikowany przez GUGiK w styczniu 2014r.

26.03.2014   H2H-pl v.1.30
Dodano opcję przeliczeń do/z układu PL-EVRF2007-NH, który został wprowadzony przez Rozporządzenie Rady Minstrów z dnia 15 października 2012r w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

17.02.2014   H2H-pl v.1.20
W programie wymieniono numeryczny model geoidy na obowiazujący model PL-geoid-2011 opublikowany przez GUGiK w styczniu 2014r.

13.11.2013  LandBox v.1.00
Na stronie dodano program LandBox - przeglądanie on-line WMS Geoportalu, między innymi warstwy katastralnej i ortofoto.

23.10.2012   GeoKonwerter v.1.17
Po stronie plików wejściowych dodano możliwość przeliczania lub prezentowania w Google Earth plików w formacie rw5 pochodzących z geodezyjnych odbiorników GPS wyposażonych w oprogramowanie SurvCE. Natomiast usunięto z opcji wejściowych logi nawigacyjne w formacie NMEA.

15.03.2012   GruntView v.1.04
Modyfikacje autorskie.

08.02.2012   GPS4pl v.2.04
Modyfikacje autorskie.

15.08.2011   GPS4pl v.2.03
Dodano możliwość automatycznej numeracji mierzonych punktów.

10.07.2011   GeoKonwerter v.1.14
Modyfikacja w funkcji kwadratowej transformacji wysokościowej.

06.04.2011   GPS4pl v.2.02 , Grunt v.1.04 , XY2XY v.1.01
Zmodyfikowane pliki instalacyjne programów lepiej uwzględniające .Net CF 3.5 instalowaną z nowszymi wersjami WM. Jest to istotne szczególnie w przypadku niektórych telefonów z WM, na których istniały problemy z uruchomieniem programów.

20.02.2011   GeoKonwerter v.1.13 i AutoKalibrator v.1.07
Wprowadzono dla nowych nabywców możliwość instalowania programu na pendrive. Jeżeli zamiast na dysku twardym program zostanie zainstalowany na pendrive, to uzyskany klucz dostępu będzie zwiazany z konkretnym pendrive, a nie z komputerem. Rozwiązanie ma tę zaletę, że program będzie mógł być uruchamiany na dowolnym komputerze, do którego pendrive zostanie podłączony i nie wymaga to nowego klucza. Natomiast wadą jest nieco wolniejsze ładowanie się programu.

16.02.2011   GPS4pl v.2.01
Zwiększono dopuszczalną liczbę punktów wczytywanych z pliku. Do listy obsługiwanych układów dodano układ lokalny "Gdańsk 70". Modyfikacja w funkcji "punkty bliskie".

13.02.2011   XY2XY v.1.00
Dołączono dodatkową wersję programu z poziomym interfejsem użytkownika, która jest przeznaczona dla urządzeń z poziomą orientacją ekranu, na przykład rejestrator Trimble TSC2.

10.02.2011   XY2XY v.1.00
Na stronie dodano program XY2XY realizujący przeliczenia pomiędzy różnymi układami współrzędnych geodezyjnych. Przeznaczony jest do używania w warunkach terenowych na urządzeniach mobilnych typu Pocket PC, telefony i kontrolery geodezyjnych odbiorników GPS.

31.01.2011   GPS4pl v.2.00
Nowa wersja programu - dodano nowe funkcje przydatne w terenie, wycofano funkcje raczej zbędne.
Dodano między innymi możliwość ręcznego dopisywania punktu do bazy danych, graficzną i tabelaryczną prezentację punktów bliskich do aktualnej pozycji lub zadanego punktu, przeliczanie X,Y na współrzędne geograficzne.

14.10.2010   GeoKonwerter v.1.10
Dodano funkcję graficznej prezentacji wzajemnego pokrycia sekcji mapy zasadniczej pomiedzy układami "1965" i "2000".
Dodano funkcję ustalenia godeł arkuszy map dla punktów zapisanych w pliku wykazu współrzędnych, w układzie "1965" lub "2000".

13.08.2010   GeoKonwerter v.1.04
Modyfikacje kosmetyczne oraz zmiana formatu współczynników przy przeliczeniach geodezyjnych pomiędzy układami 1965 <-> 2000.

12.05.2010   AutoKalibrator v.1.06
Modyfikacje podnoszące efektywność pracy przy kalibracji większej liczby map.

18.04.2010   GruntView v.1.03
Zmiana w funkcji eksportu do formatu gpx.

6.03.2010   Autokalibrator v.1.05
Rozszerzono możliwości wersji demo. Obecnie zainstalowany program posiada pełną funkcjonalność przez określoną liczbę dni, co umożliwia potencjalnemu użytkownikowi wykonanie dowolnych testów. Poprzednio istotne funkcje były zablokowane w wersji demo.

25.09.2009   Grunt v.1.03
Zlikwidowano możliwość generowania pliku DXF bezpośrednio na PPC. Tę funkcjonalność przejął, w wygodniejszej formie, program GruntView (freeware), który posiada możliwość eksportu granic pomierzonego obiektu do formatu dxf, kml, plt lub gpx w celu wizualizacji pomiaru w programach typu CAD, serwisie Google Earth, programach OziExplorer, MapSource, MapEdit.

27.07.2009   Autokalibrator v.1.04
Wprowadzono zmianę w zapisie pliku map tak, aby po ustawieniu marginesów mapy plik był akceptowany również przez program GPSMapEdit.

1.06.2009   Autokalibrator v.1.03
Na prośbę użytkowników dodano możliwość kalibracji karty mapy zawierającej dwa przyległe arkusze w układzie "1942" w celu uwzględnienia map topograficzno-turystycznych znajdujących się w ofercie Wojskowych Zakładów Kartograficznych WZKart. Poprzednio kalibracja podwójnych arkuszy była możliwa tylko dla map w układzie UTM.

22.04.2009   GPS4pl v.1.01
Dodano funkcję testowania dokładności modułu GPS poprzez analizę rozrzutu pomiędzy wielokrotnymi pomiarami na tym samym punkcie w zadanych interwałach czasu oraz graficzną wizualizację wyników na ekranie.

22.04.2009   GRUNT v.1.01
Dodano możliwość pomiaru powierzchni i nawigacji w układzie współrzędnych "1992". Obecnie istnieje możliwość wyboru układu współrzędnych - układ "2000" lub "1992".

14.03.2009   Autokalibrator v.1.02
Dodano automatyczne generowanie godeł sąsiednich arkuszy przy obliczaniu godła mapy na podstawie współrzędnych WGS84.Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl