NUMERUS

on-line visitor

Profil firmy

Geodeta uprawniony zakres 3

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii


Strona w zasadzie jest przewidziana do prezentacji kilku przydatnych programów autorskich powstałych na bazie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie numerycznego opracowania danych geodezyjnych, ale przy okazji zawarto tu również szereg porad na tematy pokrewne.

Informacje o programach podano w zakładce Oferta programów.