NUMERUS

Oferta cenowa dotycząca programów

ProgramSprzętWażniejsze funkcjeCena*
PLN
 TOPO2000PC Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza mapy topograficznej w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.
100,00
 Orto2000PC Pobranie z Geoportalu ortofotomapy o wymiarach 8x5 km odpowiadającego arkuszowi mapy w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10000.
100,00
 NiSATPC Kompleksowe opracowanie numeryczne w zakresie niwelacji satelitarnej. Konwersję wektorów GPS na przewyższenia normalne oraz wyrównanie sieci niwelacyjnych złożonych z przewyższeń satelitarnych i/lub geometrycznych.
70,00
 UltraNETPC Wyrównanie sieci geodezyjnych: wektorowych GNSS, poziomych, zintegrowanych lub niwelacyjnych. Program do numerycznego opracowania geodezyjnych osnów szczegółowych, pomiarowych i realizacyjnych.
120,00
 GeoKonwerterPC Przeliczenia, transformacje współrzędnych i wysokości oraz podgląd lokalizacji punktów w serwisie Google Earth.
100,00
 H2H-plPC Program do wzajemnych przeliczeń pomiędzy układami wysokości Kronsztadt '86, Kronsztadt '60, PL-EVRF2007-NH oraz wysokości elipsoidalnych na wysokości normalne. 100,00
 LandBoxPC Przeglądanie on-line danych z Geoportalu między innymi warstwy katastralnej i ortofotomapy. 60,00
 ETRF2000PC Program do zastosowań geodezyjnych, zwłaszcza użytkowników sieci ASG-EUPOS, w zakresie wzajemnych przeliczeń współrzędnych pomiędzy ukladami odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89. 50,00
 XY2XYPDA Przeliczanie współrzędnych pomiędzy polskimi układami współrzędnych geodezyjnych.
60,00
 AutoKalibratorPC Kalibracja dowolnej mapy topograficznej na podstawie jej godła oraz pakiet funkcji dodatkowych pomocnych w korzystaniu z map analogowych.
70,00
 GRUNTPDA
+
GPS
Pomiar pola powierzchni dowolnego obszaru, pomiar odległości między punktami, nawigacja do waypointów ... 75,00
 GruntViewPC Prezentacja na PC pomiarów wykonanych programem GRUNT oraz eksport granic do formatu dxf, kml, plt, gpx w celu wizualizacji w programach typu CAD, Google Earth, OziExplorer, MapSource. Free
 GPS4plPDA
+
GPS
Pomiar i nawigacja GPS do punktów o zadanych współrzędnych (dowolny, polski układ współrzędnych), obliczenie odległości między punktami pomierzonymi GPS itp. 60,00

* kwoty brutto

Podane ceny obejmują pełne koszty związane z uzyskaniem klucza do programu.
Do każdego zakupu może być wystawiona faktura (bezvatowa).

Nabywcy przysługuje bezterminowo prawo do ewentualnych, nowszych wersji zakupionego programu. Będzie ona akceptować dotychczasowy klucz dostępu, jeśli upgrade przeprowadzono na tym samym komputerze. W uzasadnionych przypadkach (wymiana lub awaria sprzętu, zniszczenie rejestru etc.) warunkowo nabywcy może być wydany bezpłatnie klucz zastępczy.

Program przeznaczony dla PC standardowo jest instalowany na twardym dysku komputera ale istnieje możliwość zainstalowania na pendrive. Drugie rozwiązanie ma tę zaletę, że potem program może być uruchamiany na dowolnym komputerze, do którego pendrive zostanie podłączony. Natomiast poważną wadą jest ryzyko zagubienia, przypadkowego uszkodzenia albo rozformatowania pendrive'a. Aby używać program z pendrive'a należy o tym zdecydować już podczas instalacji programu. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego (typu setup.exe) istnieje możliwość zmiany docelowej ścieżki instalacji programu w polu "Katalog docelowy" - zamiast domyślnego dysku c:\ należy tam wpisać ścieżkę z użyciem takiego oznaczenia napędu, który odpowiada aktualnemu umiejscowieniu penrdive'a. Uruchomienie programu na innym komputerze będzie możliwe przy pomocy Eksploratora Windows lub należy tam "ręcznie" umieścić ikonę programu na pulpicie. Każdy nośnik (dysk, pendrive) posiada swój indywidualny numer ID, który służy do wygenerowania klucza licencyjnego.

Wybrany program oraz jego dokumentację można pobrać w sekcji Pliki do pobrania.
W przypadku programów komercyjnych bezpośrednio po zainstalowaniu dostępne są wyłącznie jego funkcje przewidziane dla wersji demo lub istnieje czasowe ograniczenie działania. Program może uzyskać pełną funkcjonalność po jednorazowym wpisaniu klucza uzyskanego od autora. Klucz jest generowany na podstawie wartości ID komputera, którą podaje program w opcji menu Rejestracja.

Sposób zakupu

W celu uzyskania klucza odblokowującego program przyjęta jest następująca procedura postępowania:

  1. Wyślij e-mail z zapytaniem o dane do wykonania przelewu. W odpowiedzi otrzymasz informację o numerze konta bankowego. Dla klientów instytucjonalnych, na życzenie, możliwe jest wystawienie faktury pro-forma.
  2. Wykonaj przelew za wybrany program stosownie do wyżej podanego cennika.
  3. Po wykonaniu przelewu wyślij ponownie e-mail z następującymi informacjami:
    • nazwa programu,
    • numer "ID komputera", na podstawie którego zostanie wygenerowany klucz dla Ciebie (numer ID podaje zainstalowany program w opcji menu Program>Rejestracja) ,
    • dane do wystawienia ewentuanej faktury,
  4. Klucz odblokowujący program zostanie wysłany e-mailem niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu na konto. Faktura będzie wysłana w pliku pdf, jeśli klient wyrazi życzenie jej przesłania.

Przed zakupem zaleca się sprawdzenie, czy na Państwa sprzęcie poprawnie działa wersja demo. Szczególnie dotyczy to urządzeń Pocket PC, wśród których jest duża różnorodność wersji sprzętu i systemów. Wskazane jest również zapoznanie się z dokumentacją i licencją programu celem upewnienia się, czy program na pewno spełnia oczekiwania.

W celu uzyskania klucza zastępczego proszę wysłać email podając: przyczynę utraty klucza, nazwę programu, nowy numer ID komputera, numer faktury zakupu.


Ostatnia aktualizacja 02.01.2018r.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl