NUMERUS

Oferta cenowa dotycząca programów

ProgramWażniejsze funkcjeCena*
PLN
 Mapa_BDOT10k Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza o znamionach mapy topograficznej będącej wizualizacją bazy BDOT10k.
100,00
 TOPO2000 Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza mapy topograficznej w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.
100,00
 Orto2000 Pobranie z Geoportalu ortofotomapy odpowiadającego arkuszowi mapy w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10000, 1:5000 lub 1:2000.
100,00
 UltraNET Wyrównanie sieci geodezyjnych: wektorowych GNSS, poziomych, zintegrowanych lub niwelacyjnych. Program do numerycznego opracowania geodezyjnych osnów szczegółowych, pomiarowych i realizacyjnych.
120,00
 GeoKonwerter Przeliczenia, transformacje współrzędnych i wysokości oraz podgląd lokalizacji punktów w serwisie Google Earth.
120,00
 H2H-pl Program do wzajemnych przeliczeń pomiędzy układami wysokości Kronsztadt '86, Kronsztadt '60, PL-EVRF2007-NH oraz wysokości elipsoidalnych na wysokości normalne. 120,00
 NiSAT Kompleksowe opracowanie numeryczne w zakresie niwelacji satelitarnej. Konwersję wektorów GPS na przewyższenia normalne oraz wyrównanie sieci niwelacyjnych złożonych z przewyższeń satelitarnych i/lub geometrycznych.
70,00
 ETRF2000 Program do zastosowań geodezyjnych, zwłaszcza użytkowników sieci ASG-EUPOS, w zakresie wzajemnych przeliczeń współrzędnych pomiędzy ukladami odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89. 50,00
 AutoKalibrator Kalibracja dowolnej mapy topograficznej na podstawie jej godła oraz pakiet funkcji dodatkowych pomocnych w korzystaniu z map analogowych.
70,00

* kwoty brutto

Podane ceny obejmują pełne koszty związane z uzyskaniem klucza do programu.
Do każdego zakupu może być wystawiona faktura (bezvatowa).

Plik instalacyjny (typu setup.exe) wybranego programu można pobrać w zakładce Pliki do pobrania.
Plik instalacyjny umieszcza w katalogu programu również jego dokumentację (instrukcję obsługi) w formacie pdf, która jest dostępna z poziomu menu programu, pod warunkiem że komputer jest wyposażony w aplikację typu Adobe Reader. Jęśli nie chcemy instalować programu, a tylko zapoznać się z jego dokumentacją, to stosowny plik dokumentacji może być pobrany niezależnie pod wyżej podanym linkiem.

Licencja programu jest jednostanowiskowa. Nabywcy przysługuje prawo do ewentualnych, nowszych wersji zakupionego programu. Będzie ona akceptować dotychczasowy klucz dostępu, jeśli upgrade przeprowadzono na tym samym komputerze. Informacje o ważniejszych aktualizacjach programów są podawane w zakładce Info o aktualizacjach programów. Poza tym w zakładce Pliki do pobrania przy każdym programie podany jest numer jego najnowszej wersji.

Bezpośrednio po zainstalowaniu dostępne są wyłącznie funkcje przewidziane dla wersji demo lub istnieje czasowe ograniczenie działania. Program może uzyskać pełną funkcjonalność po jednorazowym wpisaniu klucza licencyjnego uzyskanego od autora. Klucz jest generowany na podstawie wartości "ID komputera", którą podaje zainstalowany program w opcji menu Rejestracja.

Sposób zakupu

W celu uzyskania klucza odblokowującego program przyjęta jest następująca procedura postępowania:

  1. Wyślij e-mail z zapytaniem o dane do wykonania przelewu. W odpowiedzi otrzymasz informację o numerze konta bankowego. Dla klientów instytucjonalnych, na życzenie, możliwe jest wystawienie faktury pro-forma.
  2. Wykonaj przelew za wybrany program stosownie do wyżej podanego cennika.
  3. Po wykonaniu przelewu wyślij ponownie e-mail z następującymi informacjami:
    • nazwa programu,
    • numer "ID komputera", na podstawie którego zostanie wygenerowany klucz dla Ciebie (numer ID podaje zainstalowany program w opcji menu Program>Rejestracja) ,
    • dane do wystawienia ewentuanej faktury,
  4. Klucz odblokowujący program zostanie wysłany e-mailem niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu na konto. Faktura będzie wysłana w pliku pdf, jeśli klient wyraził życzenie jej przesłania.

Przed zakupem zaleca się sprawdzenie, czy na Państwa sprzęcie poprawnie działa wersja demo. Wskazane jest również zapoznanie się z dokumentacją i licencją programu celem upewnienia się, czy program na pewno spełnia oczekiwania.
Jeśli masz pytania odnośnie funkcjonalności programu lub jego przydatności do konkretnego celu proszę o kontakt emailowy lub telefoniczny.


Ostatnia aktualizacja strony 06.02.2019 r.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl