NUMERUS

Funkcje i zastosowania praktyczne programu UltraNET

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację)
Instrukcja obsługi programu - plik pdf, 360 kb
Ceny i sposób zakupu programów
Wyniki testów programu - przykładowe testy praktyczne, porównanie z wynikami innego oprogramowania

Program jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowań geodezyjnych w zakresie wyrównania sieci geodezyjnych średniej wielkości. Realizuje wyrównania wszystkich typów sieci spotykanych w produkcji geodezyjnej:

Program może być wykorzystany do numerycznego opracowania osnów szczegółowych, osnów pomiarowych oraz realizacyjnych.

W każdym wariancie wyrównania program realizuje wyrównanie ścisłe metodą pośredniczącą najmniejszych kwadratów z zastosowaniem warunku [pvv]=min. W zakresie stosowanego aparatu matematycznego program wykorzystuje algorytmy właściwe dla zaawansowanego rachunku wyrównawczego, formuły obowiązujących układów i odwzorowań kartograficznych oraz ścisłe związki i relacje matematyczne pomiędzy wartościami geodezyjnymi określone przez geodezję wyższą. Akceptowana wielkość sieci zależy od komercyjnej wersji programu, wersja najmniejsza dopuszcza 200 punktów.

W wyniku wyrównania użytkownik otrzymuje pełny raport wynikowy zawierający wszystkie istotne wyniki numerycznego opracowania sieci wraz charakterystyką dokładnościową oraz dostatkiem wskaźników umożliwiających jakościowa ocenę wykonanego opracowania sieci. Ponadto w odrębnych plikach zestawione są współrzędne lub wysokości wynikowe, co ułatwia ich wykorzystanie w następnych etapach i czynnościach związanych z kompletowanie operatu. Program wyposażono w moduł do wygodnego drukowania wynikowego raportu wyrównania.

Program cechuje przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika, mimo iż jego funkcją jest realizacja jednego z najbardziej zaawansowanych zadań z zakresu geodezji.

UltraNET program do wyrównania sieci geodezyjnych

Program posiada moduł graficzny umożliwiający automatyczne generowanie szkicu sieci co umożliwia analizy i konfrontowanie wyników wyrównania z geometrią sieci. W celu ułatwienia analiz przewidziano funkcje markowania wybranych punktów na szkicu oraz różne warianty kadrowania i zoomowania fragmentów szkicu. W trakcie zoomowania wykorzystywane jest rozwiązanie analogiczne do narzędzi firmy Manifold Software Ltd. gdzie powiększanie rysunku dotyczy elementów konstrukcji sieci natomiast znaczniki punktów i ich numery zachowują stałą wielkość. Jest to rozwiązanie znacznie lepsze od funkcji innych programów, które naśladując funkcjonalności CAD-owskie, powiększają wszystkie elementy rysunku, a więc znaczniki punktów i ich numery, co w efekcie, w miejscach dużego zagęszczenia punktów, prowadzi do zamazania treści rysunku lub utraty czytelności konstrukcji sieci.

Program umożliwia efektywne prowadzenie obliczeń wykonując automatycznie szereg istotnych czynności koniecznych do zagwarantowania poprawnego wyniku opracowania sieci. Posiada wbudowane funkcje formalnej kontroli danych wejściowych, co zabezpiecza przed negatywnymi skutkami pomyłek operatorskich. Usprawniona jest metodologia związana z optymalnym wagowaniem obserwacji, co jest istotnym warunkiem prawidłowego wyrównania.

Przy opracowaniu kluczowych algorytmów obliczeniowych programu wykorzystano doświadczenia autora w zakresie projektowania i wdrażania systemów oraz specjalistycznych technologii informatycznych z okresu działalności w byłym Centrum Informatycznym Geodezji i Kartografii oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie numerycznych opracowań podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych.
Wyniki generowane przez program były porównywane z wynikami alternatywnych programów (np. Geonet). Uzyskiwano zerowe różnice współrzędnych i wysokości o ile udało się zachować podobne warunki wagowania obserwacji - patrz przykładowe wyniki testów.

Właściwe wykorzystanie programu wymaga od użytkownika przynajmniej podstawowej wiedzy i doświadczenia w zakresie wyrównania sieci i obliczeń geodezyjnych. Przydatne są również umiejętności prawidłowej oceny uzyskanych wyników stosownie do uznanych zasad dobrej praktyki geodezyjnej i obowiązujących przepisów oraz umiejętność podjęcia odpowiednich środków zaradczych w celu uzyskania wyniku obiektywnie satysfakcjonującego.
A jeśli użytkownik nie czuje się zbyt pewnie w powyższych zagadnieniach to program może być doskonałym środkiem i narzędziem do celów szkoleniowych lub wzbogacania posiadanych kompetencji i doświadczenia.

Setup instalacyjny programu zawiera również przykładowe dane do wyrównań z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl