NUMERUS

Wymagania sprzętowe
odnośnie programów przeznaczonych dla Pocket PC (PDA)

W związku z powtarzającymi się zapytaniami od internautów, jakie są wymagania sprzętowe dla naszych programów przeznaczonych dla Pocket PC (PDA), wyjaśniamy co następuje:

W zasadzie nie ma szczególnych wymagań sprzętowych, ponieważ wszystkie wymogi spełnia znakomita większość pocketów znajdujących się obecnie w sprzedaży. Najlepiej, jeśli urządzenie będzie wyposażone w system Windows Mobile. Programy działają również na telefonach z ekranem dotykowym i systemem Windows Mobile. Natomiast programy nie są przewidziane dla urządzeń (telefonów) z systemem Symbian, Android lub Windows Phone 7.

Do poprawnego funkcjonowania programu wymagane jest, aby na pockecie była zainstalowana platforma Microsoft .Net Compact Framework wersja 1.0 lub 2.0. W przypadku, gdy urządzenie wyposażone jest fabrycznie w system Windows Mobile 5.0 lub 6.0 wspomniany .Net Compact Framework jest już preinstalowany razem z systemem (wersja 1.0 dla WM5 lub wersja 2.0 dla WM6). W przypadku wcześniejszych wersji systemu, .Net Compact Framework można pobrać za darmo ze strony Microsoftu i doinstalować (patrz informacje w sekcji Do pobrania). Wówczas program też powinien funkcjonować prawidłowo.

Programy przystosowane są do ekranu dotykowego o rozdzielczości 320x240 lub ekranu VGA 640x480 pixeli, więc w zależności od posiadanej rozdzielczości należy pobrać właściwy plik instalacyjny. W przypadku ekranów o większej rozdzielczości program będzie wykorzystywał tylko część ekranu.

Dobrze, jeśli urządzenie wyposażone jest w chipset GPS pn. SiRF Star III. Programy dostępne na tej stronie oferują wówczas możliwość konfiguracji modułu GPS. Szczególnie istotna jest tu możliwość wyłączenia przez program trybu pracy chipsetu pn. Static Navigation. Jest to właściwość ustawiana w pocketach fabrycznie z myślą o licznych zastosowaniach nawigacji samochodowej - w praktyce skutkuje zamrażaniem wskazywanej pozycji GPS przy szybkości mniejszej niż 6 km/h. Natomiast po wyłączeniu tego trybu, co umożliwiają nasze programy, urządzenie rejestruje każdą zmianę pozycji niezależnie od szybkości ruchu. Możliwy jest wówczas spokojny i dokładny pomiar w wybranym momencie lub punkcie terenu. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ wiele aplikacji konkurencyjnych, nie posiada możliwości wyłączenia Static Navigation, mogą więc być przydatne tylko wtedy, jeśli użytkownik biegnie.
W przypadku innych chipsetów GPS pracujących w standardzie NMEA, np. MTK, programy również będą działać, nie ma tylko możliwości użycia funcji Sirf Setup. Warto więc upewnić się czy moduł GPS ma fabrycznie wyłączony jakiś ewentualny odpowiednik Static Navigation, czyli umożliwia zastosowania piesze, co jest istotne przy pomiarach.

Spotykane są dwa rozwiązania sprzętowe współpracy moduł GPS z Pocket PC - może to być chipset wewnętrzny albo zewnętrzny odbiornika GPS łączący się z pocketem za pośrednictwem Bluetooth. To pierwsze rozwiązanie zwykle nie nastręcza problemów dla aplikacji, ponieważ chipset GPS jest hardwareowo sprzężony z Pocket PC. Natomiast zewnętrzny odbiornik GPS wymaga wcześniejszego sparowania z pocketem i właściwej konfiguracji Bluetooth, co wiąże się z koniecznością pewnych podstawowych umiejętności w posługiwaniu się sprzętem. Zwykle wystarczy zastosowanie procedur wskazanych w dokumentacji urządzeń. W niektórych przypadkach, gdy dokumentacja nie była dostatecznie jasna, pomocny okazał się poradnik Konfiguracja Bluetooth (plik pdf, 152 kb) opracowany na podstawie zaleceń Microsoft Windows Mobile Developer Center. Prawdopodobnie nie ma on charakteru uniwersalnego ze względu na dużą różnorodność sprzętu, a więc w przypadku konkretnego zestawu [ Pocket PC + odbiornik GPS ] należy przewidzieć możliwość odstępstw wynikających z zastosowanych rozwiązań technicznych.

Planując zakup nowego urządzenia warto zwrócić uwagę na szybkość procesora i zainwestować w procesor 400MHz lub powyżej. Ważna jest również bateria, ponieważ aktywny GPS powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię. Bateria o większej pojemności znacznie podnosi użyteczność sprzętu w terenie.

Jeśli chodzi o konkretny model Pocketa to interesujące są takie konstrukcje, gdzie antena znajduje się na zewnątrz obudowy, ponieważ prawdopodobnie dobrze oddziaływuje to na dokładność pomiaru. Przykładem takiego rozwiązania są modele ASUS A632 i A636, w których antena na czas pomiaru może być odchylona na zewnątrz i ustawiona pod optymalnym kątem. Jednak urządzenia z antenami wbudowanymi będą również w pełni funkcjonalne.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl