NUMERUS

LandBox

W otoczeniu wybranego punktu program może pobrać z serwera WMS Geoportalu i wyświetlić:

Rejon dla którego interesuje nas informacja z Geoportalu jest definiowany poprzez wskazanie/zamarkowanie punktu odniesienia, wielkość rastrowego "kafelka" informacji oraz rozdzielczość pobieranej grafiki (liczba pikseli przypadających na metr).

Punkt, a właściwie jego otoczenie, które interesuje użytkownika w formie kafelka informacji z Geoportalu, może być wskazany/wybrany w jeden z następujących sposobów:

Wykorzystanie OpenStreetMap do wstępnego poruszania się po terenie posiada duże zalety praktyczne, ponieważ umożliwia to znacznie szybsze zlokalizowania i wskazanie interesującego nas miejsca niż poruszanie się po całym zasobie Geoportalu.

Program umożliwia zdefiniowanie wielkości obszaru oraz skali wynikowego rastra pobranego z Geoportalu.

Pobrany kafelek informacji w postaci rastra ze szkicem działek, ewentualnie na podkładzie ortofotomapy, lub sam fragment ortofotomapy można zapisać na dysku do późniejszej analizy lub wykorzystania w innych aplikacjach. Po skalibrowaniu, za pomocą odpowiedniej aplikacji, raster może być wykorzystany do lokalizowania w terenie szukanych działek etc..
Stosowne współrzędne naroży umożliwiające wykonanie kalibracji są zapisywane przez program w pliku tekstowym.

Dla dowolnej działki wskazanej myszką można uzyskać informację o jej identyfikatorze oraz powierzchni.

W niektórych zastosowaniach bardzo przydatna może być funkcjonalność pozwalająca pobrać raster z otoczeniem punktu o zadanych współrzędnych oraz zaznaczenie na nim lokalizacji tego punktu, jak to zaprezentowano na poniższym rysunku.

Pozwala to na szybkie ustalenie na której działce zlokalizowany jest ten punkt. Przykładem użyteczności takiej funkcji jest pozyskiwanie potrzebnych numerów działek wpisywanych na opisach topograficznych zakładanych osnów geodezyjnych.
Współrzędne punktów "rzutowanych" na podkład katastralny lub ortofotomapę mogą być pobrane z pliku tekstowego co ułatwia analizy wykonywane dla większej liczby punktów.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl