NUMERUS

GRUNT

Zobacz także
Przykładowe zrzuty ekranu
Wykonane testy dokładnościowe
Instrukcja obsługi programu - plik pdf, 472 kb
Jaki sprzęt PPC?
Zewnętrzny moduł GPS na kabelku USB do laptopa

Program umożliwia wyznaczenie powierzchni obszaru poprzez pomiar punktów załamania granicy lub pomiar z automatyczną rejestracją wzdłuż tej granicy. W przypadku długich, wąskich działek do wyznaczenia powierzchni użyteczny jest pomiar ich długości, co również jest możliwe z użyciem programu.
Program uwzględnia do 500 punktów załamania granicy, co jest wystarczające do pomiaru nawet bardzo dużych obszarów dzięki zaletom dopracowanej metody pomiarów punktowych.
Specjalną troskę włożono w zapewnienie jak najlepszej dokładności pomiaru GPS. W trybie punktowym współrzędne ostateczne ustalane są na podstawie średniej arytmetycznej z zadanej liczby pomiarów elementarnych. Możliwe jest zdefiniowanie dopuszczalnego limitu odchyłki od wartości średniej, co eliminuje pomiary błędne. Program informuje o aktualnej jakości warunków GPS i nie dopuszcza do pomiaru w warunkach skutkujących błędem. Istnieje możliwość własnej konfiguracji modułu GPS, przede wszystkim wyłączenia Static Navigation.
Wykonane testy dokładnościowe programu wykazały jego dużą użyteczność praktyczną.

Użytkownicy programu zwracają uwagę na następujące zalety, które wyróżniają go wśród produktów konkurencyjnych:

Funkcje programu

Na skutek sugestii zgłaszanych przez niektórych internautów wykonano również kompilację programu, który może być zainstalowany na zwykłym laptopie z systemem Windows. Aczkolwiek w opinii autora wykorzystanie laptopa w charakterze sprzętu mobilnego jest dość kontrowersyjne, ale prawdopodobnie w pewnych zastosowaniach specjalnych może to być jakaś alternatywa dla Pocket PC. Przykładem jest korzystanie z GPS-u w samochodzie, gdzie umieszczenie laptopa nie sprawia większych kłopotów. Zwolennicy takiego rozwiązania zapewne sugerowali się minimalizacją kosztów - laptop jest sprzętem dość powszechnym, będącym w posiadaniu wielu osób. Wystarczy wyposażyć go w relatywnie tani odbiornik GPS na kabelku USB i uzyskujemy nowe zastosowania dla komputera.
W celu minimalizacji prac programistycznych wersja laptopowa ma identyczny interfejs użytkownika jak wersja pocketowa i zdajemy sobie sprawę, że nie jest on wygodny. Jest to jednak swojego rodzaju eksperyment, który być może będzie inspiracją do opracowania wersji dedykowanej specjalnie dla laptopów.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl