NUMERUS

Zewnętrzny odbiornik GPS do laptopa na kabelku USB

W pewnych szczególnych zastosowaniach laptop może być alternatywą dla urządzeń stricte mobilnych typu Pocket PC. Korzyścią jest niski koszt - laptop jest sprzętem dość powszechnym, będącym w posiadaniu wielu osób. Wystarczy wyposażyć go w relatywnie tani odbiornik GPS i usyskujemy nowe zastosowania dla komputera.
Zapewne właśnie z tego powodu produkowane są zewnętrzne odbiorniki GPS w postaci modułów kontaktujących się z komputerem poprzez bluetooth, albo na kabelku poprzez port szeregowy COM lub port USB. Najtańsze są odbiorniki GPS na kabelku, przy czym te podłączane bezpośrednio do portu COM praktycznie wyszły z użycia, ponieważ współczesne laptopy rzadko wyposażane są w port szeregowy.
W związku z tym powszechne są tylko odbiorniki podłączane do portu USB.

Planując zastosować takie rozwiązanie warto zapoznać się z podstawowymi uwarunkowaniami technicznymi, ponieważ nie wszyscy producenci odbiorników GPS zamieszczają jasną informację, co jest wymagane i co trzeba zrobić, żeby odbiornik GPS współpracował z laptopem.

Istnieje pozorny problem techniczny, ponieważ odbiornik GPS podłączany jest do portu USB, natomiast każda aplikacja GPS zainstalowana na komputerze przystosowana jest do odczytu sygnału z portu szeregowego COM. W związku z tym potrzebny jest interface softwaerowy, który spowoduje, że depesze NMEA dostarczane przez odbiornik GPS do portu USB będą mogły być odczytywane z wirtualnego portu COM. W praktyce oznacza to, że na komputerze konieczne jest zainstalowanie sterownika właściwego dla posiadanego odbiornika GPS.

Niestety nie wszyscy producenci o tym informują. Tak więc, jeśli razem z odbiornikiem nie jest dostarczana płyta CD ze sterownikiem, to należy go szukać na stronie internetowej produktu (producenta), gdzie zwykle można znaleźć potrzebny driver. Instalację sterownika wykonujemy zgodnie z instrukcją producenta. Zwykle jest to następująca procedura:

W programach użytkowych oprócz numeru COM, drugim istotnym parametrem, który będzie potrzebny i należy zadeklarować, to szybkość transmisji danych (baud rate). Powinna ona być podana w specyfikacji technicznej odbiornika, zwykle jest to 4800.

Zewnętrzne odbiorniki GPS w zasadzie zachowują się identycznie jak moduły instalowane w urządzeniach Pocket PC. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w tej dziedzinie to warto przeczytać kilka ogólnych informacji praktycznych podanych w zakładce Moduł GPS w PDA. Najistotniejszą pozytywną różnicą w stosunku do PDA jest to, że odbiorniki zewnętrzne zwykle mają fabrycznie wyłączoną funkcję Static Navigation, natomiast w PDA z zasady ta funkcja niestety jest aktywna (włączona). Ze względów praktycznych, gdy moduł GPS wykorzystywany jest do pomiarów lub odszukiwania punktów, funkcja Static Navigation (lub jakiś jej równoważnik) powinna być wyłączona. W przeciwnym wypadku odbiornik będzie zamrażał pozycję przy małych prędkościach, co uniemożliwi obiektywne pomiary.
Prawdopodobnie wśród odbiorników zewnętrznych znajdą się też produkty, które podobnie jak moduły instalowane w Pocket PC, będą miały włączoną tę funkcję. Warto więc sprawdzić na posiadanym egzemplarzu, czy odbiornik zmienia współrzędne przy każdej zmianie pozycji (tak powinno być). Co prawda programy Grunt i GPS4pl pozwalają na wyłączenie ewentualnie aktywnej funkcji Static Navigation, ale tylko dla chipsetów typu SiRF Star.

Podczas użytkowania odbiornika z różnymi aplikacjami trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, że z danych odczytywanych na porcie COM może w tym samym czasie korzystać tylko jeden program. Zbędne programy należy więc wyłączyć, a nie tylko zrzucić na belkę.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl